Privacyverklaring d’n 1000Klapper

Persoonsgegevens die worden verwerkt

D’n 1000Klapper kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van D’n 1000Klapper, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van D’n 1000Klapper verstrekt. D’n 1000Klapper kan de volgende persoonsgegevens verwerken;

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw ip-adres

Waarom D’n 1000Klapper gegevens nodig heeft

D’n 1000Klapper verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk )per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonische onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan D’n 1000Klapper uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoelang D’n 1000Klapper gegevens bewaart

D’n 1000Klapper bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

D’n 1000Klapper verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van D’n 1000Klapper worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het Ip-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. D’n 1000Klapper gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

D’n 1000Klapper maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de de Adwords-advertenties van D’n 1000Klapper bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres en uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U reft ook het pravacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website van D’n 1000Klapper te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derde verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. D’n 1000Klapper heeft hier geen invloed op.

D’n 1000Klapper heeft Google geen toestemming gegeven om via D’n 1000Klapper verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vuurwerk@1000klapper.nl. D’n 1000Klapper zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

D’n 1000Klapper neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van D’n 1000Klapper maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door D’n 1000Klapper verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met D’n 1000Klapper op via vuurwerk@1000klapper.nl. www.1000klapper.nl is een website van D’n 1000Klapper. D’n 1000Klapper is als volgt te bereiken;

Adres

Kerkeheidestraat 18  4714RC Sprundel
Tel: 0165-354878
E-mail: vuurwerk@1000klapper.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: H20098300